SE
EN
DE

Naprapat Ove Carlsson

Naprapati är en bred behandlingsform som kan hjälpa människor med varierande besvär. Bland mina patienter finns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva människor med akuta, subakuta och kroniska besvär.

Boka tid här

Här följer några exempel på vad vi naprapater åtgärdar.

 • Ryggskott
 • Höftsmärtor
 • Ischias
 • Nackspärr
 • Tennisarmbåge
 • Golfarmbåge
 • Musarm
 • Whiplash
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Domningar
 • Muskelvärk
 • Axelvärk
 • Idrottsskador
 • Hälsporre

Om du har besvär som inte finns med här, kontakta mig så får du information om vilken hjälp du kan få.

Vad gör en naprapat?
En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår ofta smärta som en följd av den nedsatta funktionen.

Utöver att behandla nedsatt funktion och smärta i ryggradens alla delar behandlar en naprapat även besvär från alla kroppens övriga leder samt specifika smärttillstånd och diagnoser som till exempel spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge, olika muskelbristningar, ischias, löpar- och hopparknä och benhinneproblematik.

Naprapatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett upplagd undersökning med efterföljande specifik och adekvat behandling, ger en effektiv smärtlindring för patienten.

Utöver vinsten för patienten möjliggörs genom naprapatbehandlingen även en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket i sin tur gör naprapati intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Tidsbokning sker via telefon till Ove Carlsson Naprapat: 0708748310

Boka tid här

NaprapatOve