SE
EN
DE

Din källa till njutning från 1724

På 1700-talet kom man hit för att dricka surbrunnsvatten ur Odenskälla. Ett brunt och inte så gott vatten, men rikt på mineraler och kalk och även lite radioaktivt, som ansågs väldigt nyttigt. Det ordinerades att inleda morgonen med att dricka tre-fyra liter och sedan gå sju rundor runt brunnen. Vem vet, kanske självaste Carl von Linné stannade till här under sin Västgötaresa i juni 1746. Det är känt att han var en av dem som uppskattade att dricka brunn.
Kurorterna var den tidens vårdinrättningar. Hit kom människor av alla samhällsklasser, även om de hölls åtskilda. Det var en populär mötesplats, men här uppmuntrades verkligen inte till kurtis. Enligt brunnslagen som upptecknades 1724 står det tydligt noterat att man inte fick hälsa mer än en gång på samma person under en dag. En regel som inte behöver efterföljas i vår tid.

Lundsbrunn historia 01

Nere på kontinenten blev det populärt med spa på 1800-talet. Ordet Spa kommer från den belgiska staden Spa som var en av de första välkända orterna där man kunde få behandlingar med vatten och varma bad. Man skulle också kunna läsa ut spa som salus per aqua som är latin och betyder hälsa genom vatten. På tidigt 1900-talet fick vattnet nu även här mer betydelse för utvärtes användande. Vi blev helt enkelt medvetna om vikten av att vara ren. Den vanligaste åkomman var skroffler, som behövde avlägsnas. Och skroffler, ja, det var helt enkelt smuts som satt fast. I gamla badhuset väntade tvagerskor och badmästare på att ta sig an denna digra uppgift.
Vid det laget kunde besökarna ta sig till kurorten via Skara-Kinnekulle-Vänerns Järnväg som invigdes 1887. Till minne av den finns den smalspåriga museijärnvägen kvar mellan Skara och Lundsbrunn, fast turerna är inte lika regelbundna nu som då.
Runt brunnen växte ett helt samhälle upp, det som idag är Lundsbrunn. Många av själva kurortens byggnader finns bevarade, till exempel Brunnssalongen, Läkarvillan och Apoteksvillan. Att promenera runt på området är som att göra en resa i tiden. Vi vill fläta samman historien och nutiden och återigen göra kurorten till en plats där vi kan mötas och må bra till kropp och själ.

Om det verkligen var själva vattnet som gjorde att människor mådde bättre av att komma hit i kurortens begynnelse, är osäkert. Förmodligen var det minst lika välgörande att få komma ut på landsbygden med frisk luft, hitta lugnet och återhämta sig från vardagens vedermödor. Precis som vi hoppas att det ska vara för dig som kommer till oss idag.