Om kurorten

En fläta av historia och nutid

Redan på 1700-talet reste man till Lundsbrunn för återhämtning och läkning- vattnet ur brunnskällan ansågs vara väldigt nyttigt för hälsan och man rekommenderades att dricka litervis av det mineralrika vattnet för att sedan gå flera varv runt brunnen. Under det tidiga 1900-talet kom vattnet även att användas läkande genom bad- man hade helt enkelt börjat se kopplingen mellan att hålla sig ren och att hålla sig frisk.

Idag har kurorten moderniserats en aning, men kvar finns de gamla byggnaderna från förr och inredningen anknyter till det gamla, lugnande, läkande. Vattnet är fortfarande en röd tråd genom både kurorten och byn, och att promenera runt på området är som att göra en resa i tiden. Vi vill fläta samman historien och nutiden och återigen göra kurorten till en plats där vi kan mötas och må bra i kropp och själ.

Om det verkligen var själva vattnet som gjorde att människor mådde bättre av att komma hit i kurortens begynnelse, är osäkert. Förmodligen var det minst lika välgörande att få komma ut på landsbygden med frisk luft, hitta lugnet och återhämta sig från vardagens vedermödor – precis som vi hoppas att det ska vara för dig som kommer till oss idag.