Menyer

Välkommen till vår restaurang! Här kan du se våra olika menyer för veckan eller säsongen.
Vi använder i så stor utsträckning som möjligt lokala säsongsråvaror med mycket smak och planerar rätterna för att minimera onödigt svinn- under bakgrund kan du läsa mer om vårt tänk kring matlagning och hållbarhet.

Bakgrund

Läs mer om vårt tänk kring mat, smaker och hållbarhet.

Smaklig måltid!