Hotell

Den anrika brunnsmiljön är fortfarande levande här hos oss. Det är lätt att föreställa sig 1700-talets kurortsgäster komma med uppspända parasoller för att skydda sig mot solen på den dagliga brunnsvandringen, medan några andra står utanför Brunnskyrkan och resonerar över herr von Linnés senaste upptäckter. Våra hotellrum ligger belägna i flera av de olika byggnaderna, var och en med sin egen karaktär.