SE
EN
DE

COVID-19

COVID-19

Covid-19 åtgärder

Vi följer Folkhälsoinstitutets råd och rekommendationer noga och gör dessutom ytterligare insatser för att förhindra spridningen. Personalen informeras kontinuerligt om vad som gäller och rutiner ses över för att förhindra coronavirusets spridning.

Orolig? Hos oss kan du känna dig trygg med att vi gör allt vi kan. Hotellgästernas och personalens säkerhet är vår högsta prioritet i alla lägen. Hotellets ledningsgrupp träffas ofta och håller sig noga informerade angående Coronaviruset och skapar rutiner för att höja säkerheten. Vi följer Folkhälsomyndighetens och utrikesdepartementets rekommendationer.

Detta kan vi göra tillsammans för att undvika att bli smittad och smitta andra:

 • Handskakningar undviks
 • God handhygien, tvätta med tvål och varmt vatten
 • Handdesinfektion finns tillgängligt på flera ställen på hotellet
 • Hosta & nysning – alltid i armvecket, ingen annanstans!
 • Håll händerna borta från ögon, näsa och mun

KONFERENS / MÖTEN

 • Konferenslokalerna desinficeras efter varje grupp. Vi desinficerar allt från stolar, bord, dörrar, fjärrkontroller, belysningsknappar. Allt för att du ska känna dig säker och kunna tänka på annat under dina timmar här hos oss
 • Vi använder våra största konferenslokaler för att kunna ge våra gäster extra mycket utrymme och luftig möblering
 • Vi har flertalet grupprum om man vill separera på gruppen och jobba i mindre grupper för att undvika stora samlingar
 • Möjlighet att få ert fika serverat i er lokal eller i vår foajé med mycket utrymme. Önskas fika utomhus fixar vi picknickkorgar
 • Handsprit finns tillgängligt i våra konferenslokaler
 • Vårt konferensfika serveras till stor del i portionsbitar och skålar som plastats innan servering
 • Generösare avbokningsregler

RESTAURANG / KÖK

 • Vi jobbar för at undvika kö-situationer i vår restaurang och bar, bordservering prioriteras
 • Vi följer samma hårda hygienrutiner som alltid och har utökat våra städrutiner och har alltid handsprit nära till hands
 • Vi tillämpar färdiga portionslösningar som plastas in för att undvika kontaminering
 • I restaurangen/frukostmatsalar har vi en glesare möblering
 • Vi påminner våra gäster att hålla avstånd
 • I bar och vid frukost är det av största vikt att ingen köbildning sker eller att gäster uppehåller vid bardisken mer än nödvändigt.
 • I restaurangen tillämpar vi Folkhälsomyndigehetens regler om högst 8personer vid varje bord och 1,5m mellan varje sällskap.

HOTELLRUM / ALLMÄNNA YTOR

 • Frekvent desinficering av använda ytor som dörrhandtag, kortterminaler och hissknappar
 • Personalen använder engångshandskar vid all städning
 • Vi dokumenterar städning och desinficering med hjälp av städlistor

SPA / GYM

 • Utökade städrutiner för både behandlingsrum och allmänna ytor på vårt Spa. Vi tar läget på fullaste allvar och gör allt för att inte någon som jobbar eller besöker vårt fina Spa skall råka ut för smitta.
 • Upprepade ytdesinfecring och tätare rengöring på allmänna toaletter och allmänna ytor.
 • Virus dör i kontakt med klorerat vatten. Vi har således gott skydd mot virus i våra pooler och bassänger. Vi följer folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer kring vilka nivåer av t.ex. klor som vi skall ha i våra pooler och bad
 • För att öka säkerheten ytterligare och minska oron har vi ökat andelen klor i vattnet under en period för att vara ännu mer på den säkra sidan. En ökad andel klor har inga som helst negativa effekter på vår hälsa utan du kan lugnt och tryggt bada hos oss.