SE
EN
DE

Bra att veta om ceremonin

Inmarsch:

Så snart ingånsgmusiken börjar spelas går prästen fram till altaret och då börjar också brudföljets intåg- brudgummen till höger och bruden till vänster (tvärtom mot seden -men efter vigseln när brudparet vänt sig för uttåget, blir placeringen den rätta) Brudparets uppvaktning kan bestå av marskalkar, tärnor och brudnäbbar. Om man har fler marskalkar och tärnor i brudföljet går de efter brudparet in i kyrkan, marskalkarna till höger bakom brudgummen och tärnorna till vänster bakom bruden. Om man har en marskalk- eller som man numera också säger; ”bestman” kan han vänta framme vid altaret. Tärnor kan antingen gå bakom brudparet, eller om det är en tärna, finnas till reds för sin uppgift i första bänk på vänster sida om mittgången. Man kan också låta marskalk och tärna vänta på brudparet på var sin sida om altaret. Ibland brukas också den anglikanska seden då brudens far ” ger bort” sin dotter. Då väntar brudgummen framme vid altaret, medan tärnorna och marskalkarna i stället följer bruden och hennes far fram till altaret där bruden överlämnas till den blivande maken. Fadern tar sedan sin plats i främre vänsterbänk.

Vigselakten

Efter ingångsmusik och psalmsång följer prästens inledningsord och en förklaring av äktenskapets gudomliga syfte. Därefter läser prästen eller någon av brudparets vänner, en bibeltext. Församlingen reser sig sedan för att bevittna brudparets löften till varandra. Om det är brudgummens ”bestman” som ansvarat för ringen/ringarna överlämnar han dem nu till brudgummen som i sin tur lämnar den/dem till prästen. Prästen vänder sig mot altaret och ber en bön. Nu överlämnar bruden sin bukett till tärna eller brudnäbb eller någon som stiger fram till bänkarna. Brudparet håller gemensamt i ringen/ringarna medan de i tur och ordning avger sina löften genom att upprepa prästens ord. Församlingen sätter sig ned medan brudparet står kvar vända mot altaret. Det är tillfälle till eventuell musik eller solosång och därefter en förbön, framförd av prästen eller någon vän till brudparet. Under förbönen knäfaller brudparet vid altaret och blir kvar på knä också under bön och välsignelsen. När de rest sig upp får bruden tillbaka sin bukett från uppvaktningen. Ett vigseltal och en psalm brukar avsluta akten då prästen också brukar överlämna vigselbeviset.

Solosång

Har man solosång eller musik är ett av tillfällena just före uttåget (de tidigare är före första psalmen, efter att prästen tillkännagivit ingångna äktenskapet och efter sista psalmen). Om solot framförs på slutet kan de nygifta vända sig mot varandra och därefter vända sig helt mot församlingen.

Uttåg

När utgångsmarschen spelas tågar brudföljet ut med brudparet i täten. Bruden går nu till brudgummens högra sida. Ute på kyrktrappan väntar sedan brudparet in sina gäster för att ta emot gratulationer och välgångsönskningar innan man far vidare för att fira tilldragelsen.

Borgerlig vigsel

Den vanligaste plasten för borgerlig vigsel är Rådhuset eller Stadshuset. Vid en borgerlig vigsel vigs ni av en vigselförrättare. Länsstyrelsen kan ge mer information om hur ni går tillväga. Ni kan även viga er borgerligt på Lundsbrunn Resort & Spa om ni samtidigt planerar att ha er bröllopsmiddag här.

Bröllopsfest

Det är alltid skönt att utse en värd eller” toastmaster” som vi gärna säger idag. Ordet betyder rakt översatt egentligen ”skålarnas mästare ” och egentligen är det precis det han ska se till- att alla tillfällen till en skål blir presenterade, och det kan vara allt från telegram till anmälda talare. Den som vill hålla tal under middagen anmäler sig till toastmastern, som gör upp en lista över talarna och deras förhållande till brudparet. Det gäller att se till att talen hålls vid rätt tillfälle- inte precis i en värmekänslig huvudrätt eller under en glassdessert med smältrisk.

Är man många gäster underlättar det med en placeringsskiss som sätts upp i anslutning till matsalen. Brudparet har varandra till bordet, hon till höger om brudgummen. Närmast bruden sitter brudens far och bredvid honom sitter brudgummens mor. Om vigselförrättare är med på middagen och är man så sitter han sedan vid brudgummens mor. I omvänd ordning blir det på andra sidan, bredvid brudgummen, brudens mor och hon har brudgummens far till bordet. Om vigselförrättare är kvinna kommer hennes placering härnäst. Förlovade och nyförälskade brukar man inte skilja på vid bordplacering, medan man gör så med gifta och sambor.  Bröllopets tärnor och marskalkar brukar ha varandra till bordet.

Talen

Den som väntas hålla tal först är brudens far. Han hälsar välkomna och utbringar en välkomstskål. Om det är brudparet själva som står för kalaset kan brudens far hälsa välkommen. Brudens far återkommer sedan för att hålla tal till brudparet och då talar han i första hand till dottern, men välkomnar också sin svärson. Välgångsönskan och ett leve. Brudgummens far förväntas tala därnäst. Talar till brudparet och önskar välgång. Vem som skall hålla tacktalet för maten beror på omständigheterna. Är det brudparet själva som är värdar tackar brudens far, som ju haft värdinnan/bruden till bordet. Är det brudens föräldrar som är värdar är det brudgummens far som står gör tacktalet. Talordningen är sedan att familj och nära vänner går före mer avlägsna släktningar. Det är också brukligt att marskalken håller ” talet till kvinnan” och att tärnornas talan förs av någon som håller ”talet till mannen”. En variant på talet är att enskilt eller unisont tillsammans med gäster, framföra en särskilt dikterad sångtext. En bra lösning om man känner sig osäker, men ändå vill framföra några hjärtans ord.

Lycka till på er stora dag!