Andra konferenslokaler

Andra konferenslokaler

Lokaler av varierande storlek för upp till 160 personer.

Kurorten erbjuder ett antal olika lokaler där du kan hålla konferens eller möten. Varje rum erbjuder tillgång till olika tillbehör för att ert möte ska gå så smidigt som möjligt.

Österplana

Storlek: 76 m²

Deltagare:
Biosittning: 70 personer
Öar: 54 personer
Skolsittning: 41 personer
U-bord: 27 personer

Västerplana / Medelplana

Storlek: 76 m²

Deltagare:
Biosittning: 70 personer
Öar: 54 personer
Skolsittning: 41 personer
U-bord: 27 personer

Råbäck

Storlek: 40 m²

Deltagare:
Biosittning: 30 personer
Skolsittning: 25 personer
U-bord: 18 personer

Forshem

Storlek: 30 m²

Deltagare:
Biosittning: 25 personer
Skolsittning: 14 personer
U-bord: 13 personer

Utrustning:

  • Whiteboard
  • Blädderblock
  • OH-projektor
  • PC-kanon (Ej Forshem / Råbäck)
  • Filmduk
  • VHS & TV
  • Snabb internetuppkoppling
  • Hörslinga (Ej Råbäck)
  • Modern AV-utrustning