SE
EN
DE

Konferenslokalerna Husaby & Broby

Konferenslokalerna Husaby & Broby

Konferenslokalerna Husaby & Broby

Våra 62 m² stora konferenslokaler Husaby och Broby rymmer 60 personer i biosittning, lokalerna går enkelt att kombinera för en total yta av 124 m² och tillåter då 110 personer i biosittning.


Konferenslokalerna Husaby och Broby kan bokas separat, men går också enkelt att slå ihop för den större konferensen. Lokalerna har en storlek på 62 m² vardera, vilket ger en kombinerad storlek på 124 m².

Information för enskild lokal

Yta: 62 m²

Deltagare:

Biosittning: 60 personer
Skolsittning: 32 personer
Öar:24 personer
U-bord: 19 personer

Information för sammanslagen lokal

Yta: 124 m²

Deltagare:

Biosittning: 110 personer
Skolsittning: 72 personer
Öar:40 personer
U-bord: 37 personer

Pris och bokning

Kontakta oss för offert.

Utrustning:

  • Whiteboard
  • Blädderblock
  • OH-projektor
  • PC-kanon
  • Dia-projektor
  • Filmduk
  • VHS & TV (vid önskemål)
  • Snabb internetuppkoppling
  • Hörslinga
  • Modern AV-utrustning